Reglement

Turneringsavvikling

Fjordcup innledes med gruppespill med puljer på minst 4 lag eller seriespill i klasser med et lavere antall lag. De 2 beste etter grunnspillet går videre til A- sluttspill, de øvrige lagene i puljen går til B-sluttspill. I sluttspillet gjelder utslagsmetoden hvor vinnende lag går videre. Ved seriespill avvikles det semifinaler og finaler. I semifinalene spiller lag 1 mot lag 4 og lag 2 mot lag 3.

Reglement

Fjordcup avvikles etter Norges Håndballforbunds reglement. Ved protest: Protestgebyr på kr. 2000,- må leveres skriftlig til sekretariatet i den hallen der kampen spilles innen 30 minutter etter kampslutt. Om protesen går igjennom, refunderes innbetalt beløp.

Vi avvikler turneringen etter klasseinndeling som gjelder for sesongen 2023-2024, dvs G/J9 er født i 2014, G/J junior er født i 2003-2006.

Dispensasjon

Søknader om dispensasjon vil i utgangspunktet bli behandlet positivt. For klassene 9-12 år vil vi også gjøre vårt ytterste for å legge til rette slik at det er mulig for spillere å  delta på to lag dersom dette er nødvendig for å kunne stille lag. tilsvarende kamp i seriespill.

For klassene fra 13 år og eldre gjelder følgende:
1. Lag med spillere med dispensasjon i ordinært seriespill vil kunne delta med fulle rettigheter dersom dokumentasjon på dette (NHF-godkjent) fremlegges senest 3 uker før turneringsstart. Oppgitt dokumentasjon vil måtte forevises ved en eventuell protest.

2. Lag som søker om dispensasjon for spillere uten dispensasjon nevnt i pkt 1 vil få denne innvilget, men vil ikke kunne vinne en kvartfinale i A-sluttspill.

Spilleflater

Aktivitetslagene J/G 9 og J/G 10 spiller 5’er håndball på kortbane (eller tilnærmet).
Aktivitetslagene J/G 11 spiller 6’er håndball på full bane og med nedsenket tverrligger.
Aktivitetslagene J/G 12 spiller 6’er håndball på full bane

Spilletider

  • Aktivitetslagene J/G 9/10 spiller 1 x 15 minutter. (maks 12 spillere per lag i kamp). Minimum 5 kamper.
  • Aktivitetslagene J/G 11/12 spiller 1 x 20 minutter. (maks 12 spillere per lag i kamp). Minimum 5 kamper.
  • Klasse J/G 13-14 år spiller 1 x 20 minutter i grunnspill og sluttspill. A-finale spilles 2 x 12 minutter.
  • Klasse J/G 15-20 år spiller 1 x 25 minutter i grunnspill og sluttspill. A-finale spilles 2 x 15 minutter.
  • Alle kamper unntatt A-finalene spilles uten time-out.

Plasseringsrekkefølge ved lik poengsum

1. Poengforskjell ved innbyrdes oppgjør
2. Målforskjell ved innbyrdes oppgjør
3. Flest skårede mål i innbyrdes oppgjør
4. Målforskjell i alle kamper i puljen
5. Flest skårede mål i alle kamper i puljen
6. Loddtrekning

Uavgjort etter ordinær tid i sluttspillkamper

• Det skal trekkes om hvilket lag som skal starte med ballen.
• Uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres med «sudden death».  Ingen tidsbegrensning.
• Uavgjorte A-finaler medfører 2 ekstraomganger a 3 min, deretter «sudden death».

Hjemmelag / bortelag

Lag oppført som hjemmelag begynner med ballen og stiller på banehalvdelen nærmest til venstre for sekretariatet. I A-finalene gjennomføres myntkast om hvem som starter med ballen.

Hjemmelaget har ansvar for å stille med ball.

Ved draktlikhet har lag oppført som bortelag ansvar for å stille med reservedrakt, eventuelt overtrekksdrakt.

Klisterbruk

Bruk av klister er ikke tillatt for klassene 9-14. Slik bruk medfører bortvisning fra cupen og bot på kr 2000,-. De eldre lagene oppfordres til å bruke et vannbasert klister. Det er ikke tillatt å påføre klister på skoene.

Lagsliste

Lagene bes registrere spillere og støtteapparat i Profixio. Dette kan gjøres frem til og med 17. mai 2024. Lister registrert i Profixio distribueres av arrangøren til de ulike hallene.

Eventuelle endringer av lagsoppsett etter 24. mai kan gjøres. Endret liste må da leveres i hovedsekretariatet ved innsjekk fredag samt i sekretariatet i den hallen hvor første kamp skal spilles senest 1/2 time før kampstart. Spilles det i forskjellige haller skal endret skjema leveres i hver hall senest 1/2 time før kampstart.

Retningslinjer ved filming og strømming
Hovedregelen i norsk idrett er at det ikke skal strømmes eller filmes fra klasser yngre enn 18 år. Disse retningslinjene innebærer at den som ønsker å filme fra kamper til for eksempel analyseformål, eller til egen privat bruk, trenger aktivt samtykke fra de som filmes. Dersom spillerne som filmes/fotograferes er under 15, må også foreldrene gi sitt samtykke. Filming og strømming er derfor ikke tillatt under Fjordcup.