Påmelding / priser

Klikk her for påmelding

Ønsker du mer informasjon før du bestiller? Kontakt  Fjordcup via [email protected] eller telefon 900 88 249

Påmelding

I Fjordcup spiller vi med inneværende sesongs aldersinndeling, dvs at yngste klasse (G/J9) er født i 2012, G/J10 i 2011, G/J11 i 2010, G/J12 i 2009, G/J13 i 2008, G/J14 i 2007, G/J15 i 2006, G/J16 i 2005 og G/J20 i 2004-2001.

I aldersklassen 9 år er påmeldingsavgiften kr. 1200,- per lag.

I aldersklassen 10 – 12 år er påmeldingsavgiften kr. 1500,- per lag.

I aldersklassen 13 – 20 år er påmeldingsavgiften kr 1750,- per lag.

LAG SOM IKKE KAN STILLE TIL KAMP KL 18.00 FREDAG MÅ MELDE FRA OM DETTE VED PÅMELDING.

Påmelding beach

Lag i aldersklassene 12-20 år som er påmeldt til Fjordcup kan også delta i en separat beachturnering. Påmeldingsavgift er kr 1500,- per lag. Det kreves ikke egne deltakerkort for beachturneringen.

Påmeldingsfrist

Siste frist for påmelding til Fjordcup 2022 er fredag 29. april, eller når turneringen er fulltegnet.  

Siste frist for betaling av påmeldingsavgift er 14 dager etter at påmeldingen er gjort.
Lag som trekker seg senere enn 14. mai blir pålagt et gebyr på kr 2500,-. Påmeldingsavgiften vil da ikke bli refundert.

Påmelding og innbetaling av påmeldingsavgift skjer via Profixio. Påmelding er ikke gyldig før påmeldingsavgiften er betalt.

Ved overtegning vil de lag som ikke har betalt påmeldingsavgift, og de sist påmeldte lag, måtte vike plass.

Deltakerkort

Lagene innkvarteres på skoler i distriktet rundt hallene. Alle spillere og lagledere må løse deltakerkort for å kunne delta i Fjordcup. Det vil være 2 hovedtyper deltakerkort å velge mellom. Det er også mulig å kjøpe lunsj i tillegg for 150,- for lørdag og søndag.

I tillegg kommer et eget T/L-kort (trener/leder).  T/L-kortene har samme priser og mulighet for tillegg som deltagerkortene.

Etter at laget er påmeldt, og lagene har gitt beskjed om de skal bo på skole eller ha privat overnatting, bestiller man deltakerkort/overnatting.

NB: Siste frist for bestilling av deltakerkort er fredag 6. mai, men det er til alles beste om det skjer så fort det er klart hvor mange som skal være med. Eventuelle endringer kan legges inn senere, hvis det skulle bli nødvendig.

A-kort 950 kr
Inkluderer inngang alle arenaer, alle dager. Fjordcup-trøye. Medalje (9-12 år). Middag lørdag. Frokost på overnattingsstedet*2. Overnatting 2 døgn på skole.

B-kort 425 kr
Inkluderer inngang alle arenaer, alle dager. Fjordcup-trøye.  Medalje (9-12 år).

Mulige tillegg:
Lunsj lørdag og søndag
150 kr pr. person

Deltakerbånd / deltakerskjema

Alle vil få utlevert deltakerbånd. Deltakerbåndene må festes til håndleddet, så stramt at det ikke er mulig å få fingre mellom båndet og håndleddet. Dette for å forebygge skader.

Det vil også bli delt ut deltakerskjema til hvert lag. Husk å påføre mobilnr til hovedansvarlig og alle andre ledere/spillere på laget på deltakerskjemaet.