Overnattingsoversikt

Her er oversikten over hvem som skal bo hvor. Det er over 4000 som skal overnatte på årets Fjordcup turnering. Vi har derfor tatt i bruk 16 skoler til overnatting. Vi har lagt lag fra samme klubber sammen på samme skole. Etter det har vi prøvd å finne en sammenheng som gjør at lag på samme alder bor på samme skoler så godt det lar seg gjøre.