Overnatting

Hei alle lag som skal overnatte i forbindelse med Fjordcupen.

Vi gleder oss til at dere kommer på besøk til Sandefjord. 7 skoler i relativt kort avstand til Sandefjord sentrum står klare til å ta dere i mot. Og ivrige medhjelpere fra alle arrangørklubbene ønsker dere velkommen.

Fordeling av hvor lagene skal overnatte vil komme i løpet av kort tid. Og lagene vil etter dette bli kontaktet av ansvarlig på den skolen laget skal overnatte. Så satser vi på en god dialog og et godt samarbeid både før og under Fjordcupen. Vi ønsker allerede nå å informere om følgende:

Sandefjord kommune og skolenes rektorer er opptatt at vi tar vare på skolene på en best mulig måte. For å sikre dette ber vi om at hvert lag betaler inn kr. 1000,- (i kontanter) i depositum ved innsjekk. Beløpet betales tilbake i sin helhet ved utsjekk dersom det ikke har oppstått skader/hærverk i løpet av oppholdet. Ved eventuelle skader/hærverk vil vi gå i dialog med Sandefjord kommune i forhold til eventuelt erstatningsbeløp. Dette er en ordning som Sandarcupen (Norges største helgeturnering i fotball) har praktisert i Sandefjord gjennom mange år, med gode erfaringer.

I utgangspunktet vil vi kunne tilby hvert lag et eget klasserom. Dersom to lag skal dele klasserom vil dette være mindre lag fra samme klubb. Er det spesielle hensyn som dere ønsker at vi skal vite om, ta kontakt med overnattingsansvarlig i Fjordcupen Geir Aasen på mobil: 97 58 19 25 eller mail; geir@mestringsverket.no

Velkommen til Sandefjord og Fjordcupen.

 

 

Foto av Peter Fiskerstrand (Eget verk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons