Kart haller

Kart over aktuelle haller vil bli lagt ut når cupformatet er endelig.

Jotunhallen (Bugården)

Jotunhallen, Sportsveien, Sandefjord, Norge

Bugårdshallen

Bugårdshallen, Sportsveien, Sandefjord, Norge

Bueskytterhallen

Sandefjord Bueskyttere, Sportsveien, Sandefjord, Norge

Ormestadhallen

Ormestadhallen, Ringkollgrenda, Sandefjord, Norge

Ishallen (Bugården)

Bugården Ishall, Bugårdsparken, Sandefjord, Norge

Store Berganhallen

Store Berganhallen, Haneholmveien, Sandefjord, Norge

Runarhallen

Klavenesveien 20, 3220 Sandefjord, Norge

Sandar

Sandarhallen, Husebygrenda, Sandefjord, Norge

Beach

Gokstad beach, Årøveien, Sandefjord, Norge

Helgerødhallen

Helgerødhallen, Steinsholtveien, Sandefjord, Norge

SVGS hallen – Sandefjord videregående skole (Bugården)

Fv180 44, 3213 Sandefjord, Norge

Tjøllinghallen

Tjøllinghallen, Larvik, Norge

Haller