Dommerne er på plass

Over 70 dommere skal i aksjon for å sikre en best mulig sportslig gjennomføring av Fjordcup. Vi tør si at vi har satset på kvalitet! 

Nesten 1100 kamper innendørs og i sanda, det blir mange utfordringer for dommerne, det. Men heldigvis er vi godt skodd. Dommerne kommer fra hele Oslofjord-området. Flesteparten fra Vestfold, selvsagt, men det er også et hyggelig og viktig tilsig av dommere fra nabofylkene Telemark, Buskerud, Oslo og Østfold.

Fjordcup satser mye på god kampledelse. En del av kampene blir avviklet med én dommer, men oppover i årsklassene er regelen to dommere mer enn én. Det gir selvsagt bedre styring av kampen, men like viktig er signalet om at vi ønsker en så god ledelse av kampene som mulig.

Vi er stolte av å si at Fjordcup også er en solid dommerutviklingsarena. I tillegg har vi eliteseriedommere på plass når de eldste klassene skal kjempe om pokalene.

Lykke til alle dommere, vi er helt avhengige av deres innsats og er veldig glad for at dere vil bruke en helg i Sandefjord!