Dommere

Har du lyst til å dømme under Fjordcup 2022? Enten innendørs, beach eller begge deler? Vi trenger dommere til våre rundt 1300 kamper! Det handler om dommere på alle nivåer – fra aktivitetshåndball til G/J 20.

Hva tilbyr vi dommerne?

Honorar
Aktivitetshåndball (9-10-11-12 år): kr 100 per kamp (hvis du dømmer alene), eller kr 75 per kamp (hvis det er 2 dommere)
G/J 13-14: kr 100 pr kamp
G/J 15-116: kr 125 per kamp
G/J 20: kr 150 per kamp

Reiseutgifter (inkl bom)
Dommere uten behov for organisert overnatting og med inntil 30 km reisevei tur-retur: kr 200 per dag
Dommere uten behov for organisert overnatting og med inntil 60 km reisevei tur-retur: kr 300 per dag
Dommere uten behov for organisert overnatting og med reisevei over 60 km tur-retur: kr 400 per dag
Dommere som trenger overnatting: kr 600 tur-retur for helgen (forutsetter dømming alle tre dager)

Vi håper dommere som kan kjøre sammen, gjør det. Passasjertillegg: 50 %.

Matpenger
Det honoreres med kr 100 per dag til dommere som dømmer mer enn 2 timer effektiv kamptid (8 kamper i 9-11 år, 6 i 12-16 år, 5 i 18 år) om dagen. Middag lørdag og lunsj søndag på Sandefjord videregående skole (SVGS) er gratis for alle dommere.

Påmelding

Påmeldingen for Fjordcup 2022 åpner 1. oktober 2021.
Vi tilbyr overnatting på hotell til dommere som har mer enn 50 km reisevei én vei og som kan dømme alle tre dager. Husk å krysse av dersom du er innenfor kriteriene for overnatting.
I Melding til arrangør: Legg inn navn på makker og hvilke dager du kan dømme (Fredag, Lørdag, Søndag). Skriv hvor høyt i årsklassene du føler deg komfortabel med å dømme. Skriv også om du kan dømme innendørs, beach eller begge deler.

Kontakt
Har du spørsmål rundt dommerpåmeldingen, kontakt oss på dommere@fjordcup.no.