Shuttle-buss

Det organiseres buss i skyttel for deltakere/ledere som har A deltagerkort.

Bussene går begge veier i en fast rundløype i Sandefjord. I tillegg er det egne busser fra Sandefjord til Helgerødhallen/Gokstad Beach og fra Sandefjord til Tjøllinghallen/Tjølling Beach.

Bussene passerer følgende stoppesteder (antall minutter til fra forrige til neste stopp i parentes) og tar ca 1 time på hver runde.

Rute 1: Bugården skole/Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen – Sandefjord videregående skole/SVGS-hallen (3 min) – Virik barneskole (4 min) – Store Bergan-hallen (6 min) –  Ranvik ungdomsskole (5 min) –  Badeparken m/konserter og aktivitetspark (5 min) –  Framnes barneskole (5 min) – Sandarhallene (3 min) – Ormestadhallen/Ormestad barneskole/Varden ungdomsskole (5 min) – Gokstad barneskole (3 min) – Gokstadhaugen for av/påstigning Helgerød/Gokstad Beach (2 min) – Breidablikk ungdomsskole (5min) – Haukerød skole/Runarhallen (8 min) – Bugården/Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen (7 min).

Rute 2: Bugården skole/Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen – Haukerød skole/Runarhallen (7 min) – Breidablikk ungdomsskole (8 min) – Gokstadhaugen for av/påstigning Helgerød/Gokstad Beach (5 min) – Gokstad barneskole (2 min) – Ormestadhallen/Ormestad barneskole/Varden ungdomsskole (3 min) –  Sandarhallene (5 min) – Framnes barneskole (3 min) – Badeparken m/konserter og aktivitetspark (5 min) – Ranvik ungdomsskole (5 min) – Store Bergan-hallen (5 min) – Virik barneskole (6 min) – Sandefjord videregående skole/SVGS-hallen (4 min) – Bugården skole/Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen (3 min)

Skyttelbussene starter kl 16.30 fredag og kl 06.30 lørdag og søndag fra forskjellige startsteder. På de mest pressede tidspunktene (oppstart fredag og tidlig lørdag/søndag morgen) vil det passere busser hvert 10. minutt, ellers hvert 15. minutt eller 20. minutt i hvert retning. 

Rute 3: BUSS TIL HELGERØDHALLEN/GOKSTAD BEACH

Det vil være en egen buss som frakter spillere/ledere til og fra Gokstad Beach og Helgerødhallen. Den starter fra parkering ved Gokstadhaugen og tar ca 15 min tur-retur.

Rute 4: BUSS TIL TJØLLINGHALLEN/TJØLLING BEACH

Det vil være egen buss som frakter spillere/ledere til og fra Tjøllinghallen og Tjølling Beach. Den står ved Badeparken/Park Hotell og tar ca 40 min tur-retur.

GÅAVSTANDER

Litt informasjon om gåavstander, med tanke på finværet som er meldt:

For de som bor på Framnes/Varden/Ormestad skoler: Det er ca 15 min å gå til Sandarhallene. Detaljer om ruta får dere på skolene.

For de som bor på Virik skole:Det er ca 10 min å gå til SVGS/SVGS-hallen, det er ca 15 min å gå til Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen.

GÅAVSTAND FRA BUSSTOPP TIL HALL/SKOLE

Fra busstopp og opp til Sandarhallen må det påregnes ca 5 min å gå

Fra busstopp og opp til Ormestadhallen må det påregnes ca 5 min å gå

Fra Framnes skole og til busstopp må det påregnes 3-4 min å gå

VI VIL BE KLUBBENE OM Å REISE FRA SKOLENE I GOD TID, MEN SAMTIDIG TA HENSYN TIL AT DET SÆRLIG TIDLIG PÅ MORGENENE ER MANGE SOM SKAL HA PLASS. DET ER VIKTIG AT LAG SOM IKKE TRENGER EN TIDLIG BUSS, HELLER IKKE TAR EN TIDLIG BUSS!