Bussruter under Fjordcup

Det organiseres busstransport for deltakere/ledere som har A deltagerkort.

Bussene går begge veier i en fast rundløype i Sandefjord. I tillegg er det egne busser fra Sandefjord til Helgerødhallen/Gokstad Beach og fra Sandefjord til Tjøllinghallen/Tjølling Beach.

Bussene passerer skolene/hallene etter oppsatte rutetider, som vil bli annonsert både på Fjordcup.no, på skolene, i hallene og på stoppestedene.
Rute 1: Bugården skole/Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen – Sandefjord videregående skole/SVGS-hallen) – Virik barneskole – Store Bergan-hallen –  Riksvei 303 v/Store Berganveien (for av/påstigning Tjølling/Tjølling  Beach) – Ranvik ungdomsskole –  Framnes barneskole – Sandarhallene – Ormestadhallen/Ormestad barneskole/Varden ungdomsskole – Gokstad barneskole – Riksvei 303 v/Nedre Gokstadvei (for av/påstigning Helgerød/Gokstad Beach) – Breidablikk ungdomsskole – Haukerød skole/Runarhallen  – Bugården/Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen.

Rute 2: Bugården skole/Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen – Haukerød skole/Runarhallen – Breidablikk ungdomsskole – Riksvei 303 v/Nedre Gokstadvei (for av/påstigning Helgerød/Gokstad Beach) – Gokstad barneskole – Ormestadhallen/Ormestad barneskole/Varden ungdomsskole  –  Sandarhallene  – Framnes barneskole – Ranvik ungdomsskole – Riksvei 303 v/Store Berganveien (for av/påstigning Tjølling/Tjølling  Beach) – Store Bergan-hallen – Virik barneskole – Sandefjord videregående skole/SVGS-hallen – Bugården skole/Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen.

Bussene starter kl 16.30 fredag og kl 06.30 lørdag og søndag fra forskjellige startsteder. 

Rute 3: BUSS TIL HELGERØDHALLEN/GOKSTAD BEACH

Det vil være en egen buss som frakter spillere/ledere til og fra Gokstad Beach og Helgerødhallen. Den starter fra busstopp ved Riksvei 303 v/Store Berganveien og tar ca 8 min.

Rute 4: BUSS TIL TJØLLINGHALLEN/TJØLLING BEACH

Det vil være egen buss som frakter spillere/ledere til og fra Tjøllinghallen og Tjølling Beach. Den står ved Riksvei 303 v/Store Berganveien og tar ca 15 min.

GÅAVSTANDER

Litt informasjon om gåavstander, med tanke på finværet som har preget Fjordcupå de tre første årene:

For de som bor på Framnes/Varden/Ormestad skoler: Det er ca 15 min å gå til Sandarhallene. Detaljer om ruta får dere på skolene.

For de som bor på Virik skole:Det er ca 10 min å gå til SVGS/SVGS-hallen, det er ca 15 min å gå til Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen.

For de som bor på Krokemoa skole: Det er ca 20 min å ga til Runarhallen, det er ca 15 min å gå til Bugårdshallen/Jotunhallen/Ishallen.

GÅAVSTAND FRA BUSSTOPP TIL HALL/SKOLE

Fra busstopp og opp til Sandarhallen må det påregnes ca 5 min å gå

Fra busstopp og opp til Ormestadhallen må det påregnes ca 5 min å gå

Fra Framnes skole og til busstopp må det påregnes 3-4 min å gå

VI VIL BE KLUBBENE OM Å REISE FRA SKOLENE I GOD TID, MEN SAMTIDIG TA HENSYN TIL AT DET SÆRLIG TIDLIG PÅ MORGENENE ER MANGE SOM SKAL HA PLASS. DET ER VIKTIG AT LAG SOM IKKE TRENGER EN TIDLIG BUSS, HELLER IKKE TAR EN TIDLIG BUSS!